środa, 5 marca 2014

"Śladami przeszłości" wyd. Nowa Era - 1, 2 i 3

"Śladami przeszłości 1,2,3"   

 
(Przykładowy Test)
 
Spis testów:
 Śladami Przeszłości 1:
 
Rozdział I „Początki cywilizacji”
Rozdział II „Antyczna Grecja”
Rozdział III „Imperium Rzymskie”
Rozdział IV „Początki średniowiecza”
Rozdział V „Polska pierwszych Piastów”
 
Śladami Przeszłości 2:
Rozdział I "Polska i Świat w XII-XIV wieku"
Rozdział II "Społeczeństwo Średniowiecza"
Rozdział III "Polska i Europa w XV wieku"
Rozdział IV "Narodziny nowożytnego świata"
Rozdział V "Rzeczpospolita w XVI wieku"
Rozdział VI "Wiek wojen"

Śladami Przeszłości 3:
Rozdział I "Polska i Europa w XVIII wieku"
Rozdział II "Rewolucja w Ameryce i we Francji"
Rozdział III "Europa od Napoleona do Wiosny Ludów"
Rozdział IV "Ziemie Polskie w okresie powstań narodowych"
Reklama:
Pobierz123.pl (Files)

Historia - 1,2,3 wyd. GWO

"Historia 1,2,3" wyd. GWO
Pobierz123.pl (Files)

czwartek, 5 września 2013

"Planeta Nowa 1, 2 i 3" wyd. Nowa Era

"Planeta Nowa 1, 2 i 3"  

Planeta Nowa sprawdzian
Przykładowy Test
 
 
Spis testów:
  Planeta Nowa 1:
 1. Podstawy geografii
2. Ruchy Ziemi
3. Atmosfera i hydrosfera
4. Wnętrze Ziemi
5. Procesy zewnętrzne kształtujące powierzchnię Ziemi
6. Pedosfera i biosfera
1. Ludność i urbanizacja
 
Planeta Nowa 2:
1. Afryka
2. Ameryka Północna i Południowa
3. Obszary okołobiegunowe
4. Australia
5. Azja
6. Europa
7. Sąsiedzi Polski 

Planeta Nowa 3:
1. Ludność i urbanizacja
2. Przegląd regionów graficznych – część I
3. Przegląd regionów graficznych – część II
4. Rolnictwo i przemysł
5. Środowisko przyrodnicze
6. Usługi

Pobierz123.pl (Files)

"Dziś i Jutro 1 i 2" wyd. Nowa Era

"Dziś i Jutro 1 i 2"  

Dziś i Jutro nowa era

 
Spis testów:

Dziś i Jutro 1:
Rozdział I: Ja i moje otoczenie
Rozdział II: Naród i społeczeństwo
Rozdział III: Państwo
Rozdział IV: Mój udział w życiu gospodarczym

Dziś i jutro 2:
Rozdział I: System polityczny państwa Polskiego
Rozdział II: Samorządna Rzeczpolspolita
Rozdział III: Polska i świat
Rozdział IV: Moja przyszłość zawodowa
Pobierz123.pl (Files)

wtorek, 3 września 2013

"Puls Ziemi" wyd. Nowa Era - 1, 2 i 3

"Puls Ziemi" - 1,2,3  
Pobierz123.pl (Files)

"Chemia nowej ery" wyd. Nowa Era - 1, 2 i 3

"Chemia Nowej Ery 1,2,3"  
Pobierz123.pl (Files)

"Puls Życia" wyd. Nowa Era - 1, 2 i 3

"Puls Życia 1,2,3"

Przykładowy Test


 
Spis Testów:
 
Puls życia 1:
 Rozdział I: Biologia - nauka o życiu
Rozdział II: Jedność i różnorodność organizmów
Rozdział III: Bakterie i wirusy. Organizmy bez tkankowe
Rozdział IV: Świat roślin
Rozdział V: Świat bezkręgowców
Rozdział VI: Świat kręgowców"

Puls życia 2:
Rozdział I: Organizm człowieka. Skóra - powłoka organizmu
Rozdział II: Aparat ruchu
Rozdział III: Układ pokarmowy
Rozdział IV: Układ krążenia
Rozdział V: Układ oddechowy
Rozdział VI: Układ wydalniczy
Rozdział VII: Regulacja nerwowo-hormonalna
Rozdział VIII: Narządy zmysłów
Rozdział IX: Rozmnażanie i rozwój człowieka
Rozdział X: Zdrowie a cywilizacja

Puls życia 3:
Rozdział I: Mechanizmy dziedziczenia
Rozdział II: Zmiany w materiale genetycznym
Rozdział III: Organizmy w środowisku
Rozdział IV: Ekosystemy
Rozdział V: Ochrona przyrody
Rozdział VI: Wpływ człowieka na środowisko

Pobierz123.pl (Files)